Mäenpää, J. (2019) ”Konenäkeminen haastaa yhteiskuntatieteilijän”, Media & viestintä, 42(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85778 (Viitattu: 30syyskuuta2020).