Hellman, H. (2019) ”Julkinen palvelu: lyhyt johdanto”, Media & viestintä, 42(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85783 (Viitattu: 30syyskuuta2020).