Tuomola, S. (2019) ”Tunteella, pakolaisista ja meistä itsestämme”, Media & viestintä, 42(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784 (Viitattu: 28syyskuuta2020).