Harju, A. (2019) ”Kirjoittajat Media & viestintä 3/2019”, Media & viestintä, 42(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85786 (Viitattu: 23heinäkuuta2024).