Malmberg, T. (2020) ”Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 4: Määrällinen sisällön erittely ja vertaileva ulkomaanuutistutkimus”, Media & viestintä, 43(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/91083 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).