Malmberg, T. (2020) ”Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 5: Kirjasodat ja julkisuuden rakennemuutos Suomessa”, Media & viestintä, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95676 (Viitattu: 1lokakuuta2022).