Harjuniemi, T. (2020) ”Suomalaista talouskeskustelua kolmella vuosikymmenellä”, Media & viestintä, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95678 (Viitattu: 1lokakuuta2022).