H, A. (2020) ”English abstracts Media & viestintä 2/2020”, Media & viestintä, 43(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95681 (Viitattu: 7lokakuuta2022).