[1]
P. Suhonen, ”Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa”, m&v, vsk. 39, nro 2, kesä 2016.