s, t. ”English Abstracts Media & Viestintä 2/2022”. Media & Viestintä, vsk. 45, nro 2, kesäkuuta 2022, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/120287.