s, t. ”English abstracts Media & viestintä 4/2022”. Media & viestintä, vsk. 45, nro 4, joulukuuta 2022, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/125631.