Suhonen, P. ”Hallitus Gallupjournalismin Ristipaineissa”. Media & Viestintä, Vsk. 39, nro 2, kesäkuuta 2016, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430.