Karvonen, E. ”Tulkintakehys (frame) Ja kehystäminen”. Media & Viestintä, Vsk. 23, nro 2, syyskuuta 2000, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61529.