Malmelin, N. ”Luova tuho? Luovuuden asema media-alan käytännöissä ja tutkimuksessa”. Media & viestintä, vsk. 38, nro 1, maaliskuuta 2015, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62105.