Vainikka, E. ”Lukekaa enemmän sosiologiaa!<Br>John Cornerin Haastattelu”. Media & Viestintä, vsk. 36, nro 3-4, joulukuuta 2013, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62262.