U, N. ”Kirjoittajat Media & Viestintä 1/2018”. Media & Viestintä, Vsk. 41, nro 1, maaliskuuta 2018, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69920.