U, N. ”Kirjoittajat Media & Viestintä 3/2018”. Media & Viestintä, vsk. 41, nro 3, lokakuuta 2018, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75347.