Malmberg, T. ”Porvarillisen Yhteiskunnan Teoria Julkisuusteoriana”. Media & Viestintä, Vsk. 41, nro 3, lokakuuta 2018, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/75352.