Laine, A., ja R. Turtiainen. ”Urheilujournalismi Vallan Vahtikoirana? Tapauskohtaisessa Tarkastelussa Huippu-Urheilun muutostyötä käsittelevä Uutisointi Suomalaisissa Sanomalehdissä”. Media & Viestintä, Vsk. 41, nro 4, joulukuuta 2018, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461.