Laine, A., ja R. Turtiainen. Urheilujournalismi Vallan Vahtikoirana? Tapauskohtaisessa Tarkastelussa Huippu-Urheilun Muutostyötä Käsittelevä Uutisointi Suomalaisissa Sanomalehdissä. Media & Viestintä, Vsk. 41, nro 4, Dec. 2018, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461.