Tuomola, S. ”Tunteella, Pakolaisista Ja Meistä itsestämme”. Media & Viestintä, Vsk. 42, nro 3, lokakuuta 2019, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/85784.