H, A. ”English Abstracts Media & Viestintä 2/2020”. Media & Viestintä, vsk. 43, nro 2, kesäkuuta 2020, https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95681.