s, t. ”English Abstracts Media & Viestintä 2/2022”. Media & viestintä 45, no. 2 (kesäkuuta 21, 2022). Viitattu syyskuuta 27, 2022. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/120287.