s, t. ”English abstracts Media & viestintä 4/2022”. Media & viestintä 45, no. 4 (joulukuuta 21, 2022). Viitattu huhtikuuta 22, 2024. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/125631.