Suhonen, Pertti. ”Hallitus Gallupjournalismin Ristipaineissa”. Media & viestintä 39, no. 2 (kesäkuuta 30, 2016). Viitattu syyskuuta 24, 2020. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430.