Pöntinen, Päivi. ”Metodisella matkalla<Br>Faircloughin Kriittinen Diskurssianalyysi Ja Mediaetnografian Ongelmat”. Media & viestintä 18, no. 3 (syyskuuta 1, 1995). Viitattu toukokuuta 23, 2022. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63364.