Rönkä, Anu-Liisa. Osallistava Riskiviestintä Erimielisyyden Kamppailuareenalla: Tapausesimerkkinä Langattoman Viestintätekniikan Säteily. Media & viestintä 40, no. 1-2 (kesäkuuta 18, 2017): 24-53. Viitattu kesäkuuta 25, 2019. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/64979.