Laine, Antti, ja Riikka Turtiainen. Urheilujournalismi Vallan Vahtikoirana? Tapauskohtaisessa Tarkastelussa Huippu-Urheilun Muutostyötä Käsittelevä Uutisointi Suomalaisissa Sanomalehdissä. Media & viestintä 41, no. 4 (joulukuuta 29, 2018). Viitattu kesäkuuta 21, 2019. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461.