Hiltunen, Kaisa, Tuija Saresma, ja Nina Sääskilahti. ”Rajojen Poetiikkaa Ja Politiikkaa: Taiteellinen Aktivismi Reaktiona "Pakolaiskriisiin"”. Media & viestintä 43, no. 2 (kesäkuuta 14, 2020). Viitattu lokakuuta 31, 2020. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95674.