1.
Suhonen P. Hallitus gallupjournalismin ristipaineissa. m&v [Internet]. 30. kesäkuuta 2016 [viitattu 30. syyskuuta 2020];39(2). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/61430