1.
Media & viestintä M. Kirjoittajat. m&v [Internet]. 1. joulukuuta 2013 [viitattu 2. joulukuuta 2022];36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62270