1.
Vainikka E. Laaksonen, Salla-Maaria; Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.) (2013). <br><i>Otteita verkosta: verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät</i&gt;. m&v [Internet]. 29. syyskuuta 2014 [viitattu 5. kesäkuuta 2020];37(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63039