1.
Pöntinen P. Metodisella matkalla<br>Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi ja mediaetnografian ongelmat. m&amp;v [Internet]. 1. syyskuuta 1995 [viitattu 24. toukokuuta 2022];18(3). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63364