1.
Isotalus P. Ystävyyttä kuvaruudun läpi?<br>Katsaus parasosiaalisen suhteen tutkimuksiin. m&amp;v [Internet]. 1. tammikuuta 1994 [viitattu 26. syyskuuta 2021];17(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/63383