1.
Heikkilä P, Mikkola J. Rocktutkimuksen mytologia<br&gt;Tieteen asema rockin kulttuurisessa kentässä. m&v [Internet]. 11. maaliskuuta 1991 [viitattu 4. elokuuta 2020];14(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/64248