1.
Arjoranta J, Hirsjärvi I, Kovala U, Saresma T, Ruotsalainen M. Turvetta tupaan: faktat, valheet ja affektiivinen vastaanotto Turveinfo-mainoskampanjassa. m&v [Internet]. 7. joulukuuta 2017 [viitattu 19. elokuuta 2022];40(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/67795