1.
U N. Kirjoittajat Media & viestintä 1/2018. m&v [Internet]. 22. maaliskuuta 2018 [viitattu 18. tammikuuta 2021];41(1). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69920