1.
Erkki K. Pernaa, Ville & Railo, Erkka (toim.) (2012). Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. m&v [Internet]. 1. joulukuuta 2013 [viitattu 7. joulukuuta 2022];36(3-4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/70491