1.
Laine A, Turtiainen R. Urheilujournalismi vallan vahtikoirana? Tapauskohtaisessa tarkastelussa huippu-urheilun muutostyötä käsittelevä uutisointi suomalaisissa sanomalehdissä. m&v [Internet]. 31. joulukuuta 2018 [viitattu 23. syyskuuta 2019];41(4). Saatavissa: https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/77461