Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on <a href="https://mediaviestinta.fi/">Media- ja viestintätieteellinen seura Mevin</a> julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta.</p> Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry fi-FI Media & viestintä 2342-477X Tiedon politiikat https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107297 Minna Saariketo Laura Saarenmaa Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 Suomalaisten luottamus instituutioihin ja asiantuntijoihin COVID19-pandemiassa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107298 <p><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">Tässä tutkimuksessa selvitämme suomalaisten luottamusta instituutioihin, asiantuntijoihin ja uutismediaan koronakriisin käsittelyssä sekä yksilön vapauteen ja vastuuseen liittyviä asenteita huhtikuussa ja kesäkuussa 2020. Tulosten mukaan suomalaiset luottivat varsin vahvasti hallitukseen, viranomaisiin sekä&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW44082374 BCX0">THL:n</span><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">&nbsp;ja yliopistojen tutkijoihin kriisin käsittelyssä. Samoin Yle</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">&nbsp;Uutisiin</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">&nbsp;ja MTV Uutisiin luotettiin kriisin raportoinnissa. Enemmistö vastaajista pyrki noudattamaan viranomaisohjeita ja hyväksyi yksilöiden vapauksien rajoitukset epidemian halli</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">tsemiseksi</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">. Enemmistö piti koronarokotuksista kieltäytyjiä vastuuttomina, mutta samalla enemmistö uskoi, että koronarokotusten tulisi olla vapaaehtoisia.</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">Tutkimme tarkemmin sitä, ketkä luottivat eniten ja ketkä vähiten&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">mainittuihin&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW44082374 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">tahoihin. Naiset suhtautuvat miehiä myönteisimmin&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW44082374 BCX0">THL:n</span><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">&nbsp;toimintaan ja Yle Uutisiin, miehet puolestaan sosiaalisen median vaikuttajiin. Perussuomalaiset erosivat lähes kaikkien muuttujien suhteen muista puolueista: he olivat kriittisimpiä&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW44082374 BCX0">THL:ää</span><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">,&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW44082374 BCX0">STM:ää</span><span class="NormalTextRun SCXW44082374 BCX0">, Yle Uutisia sekä viranomaisten rokotetietoa kohtaan. Lopuksi pohdimme, miten voimme näiden tulosten valossa tulkita väitteitä tieteen ja asiantuntijoiden arvostuksen laskusta. Pohdimme myös sitä, muuttiko koronakriisi suomalaisten suhtautumista kansallisiin instituutioihin.</span></span><span class="EOP SCXW44082374 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:400,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Piia Jallinoja Esa Väliverronen Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 1 24 10.23983/mv.107298 Osallistumisen muodot, tilat ja mahdollisuudet tiedon yhteistuottamisessa: Näkökulmia osallistuvasta budjetoinnista ja lähiön yhteiskehittämisestä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107299 <p>Tarkastelemme artikkelissa tiedon yhteistuottamista asuinalueiden kehittämisessä. Asuinalueiden kehittämishankkeet tuovat yhteen erilaisia toimintakulttuureita, toimijoita ja tiedon muotoja, mikä synnyttää tarpeen tarkastella, millaisen tiedon tai kenen asiantuntijuuden pohjalta asuinalueita kehitetään ja millaisia menetelmiä ja valmiuksia tämä edellyttää. Tarkastelemme kahdessa tamperelaisessa lähiökehittämishankkeessa, miten tietoa asuinaluekehityksessä yhteistuotetaan. Tesoman osallistuvan budjetoinnin ja Annala-Kaukajärven yhteiskehittämishankkeen aineisto on kerätty toimintatutkimuksella ja havainnoimalla. Jäsennämme tiedon yhteistuottamisprosessia teema-areenan käsitteellä teeman luonnetta ja kontekstia, toimijoita, vuorovaikutuksen paikkoja ja keskustelun kulkua analysoimalla. Tiedon yhteistuottaminen edellyttää organisaatiolta epävarmuuden sietoa ja yhteistuottamisen ymmärtämistä kahdensuuntaisena vuorovaikutusprosessina. Se vaatii resursseja, vastuiden määrittelyä ja strategista suunnittelua. Organisaatioiden sisäiset vuorovaikutus- ja viestintäprosessit ja tiedon yhteistuotannosta vastaavien ammattilaisten vuorovaikutustaidot vaikuttavat prosessin onnistumiseen.</p> Pauliina Lehtonen Sanna Tuurnas Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 25 49 10.23983/mv.107299 Sehr Geehrter Kollege, Lieber Freund! Itä-Saksan yhteydenpito Yleisradioon 1966–1990 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107300 <p><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">Artikkeli tuo lisävalaistusta Yleisradion&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">I</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">tä</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">-S</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">aksan</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">-</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">suhteisiin nostamalla tarkastelun kohteeksi Saksan yleisradioarkistoon (DRA) talletetut, Yleisradion ja DDR:n valtiollisen yleisradiokomitean väliset yhteistyösopimus- ja työsuunnitelmapaperit ja näihin liittyneen yhteydenpidon, seurannan ja raportoinnin muodot. Saksan yleisradioarkistoon tallennettu aineisto osoittaa, että itäsaksalaisten yhteydenpito Yleen oli tiivistä ja jatkui aktiivisena 1960-luvun lopulta 1990-luvulle saakka. Arkistoaineisto</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">&nbsp;osoittaa, että televisio muodosti yhden tärkeän seurannan, tarkkailun, vuorovaikutuksen, tavoitteiden ja päämäärien areenan DDR:n Suomeen suuntautuneessa vaikuttamispolitiikassa.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">P</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">oliittisin intressein laadittuja papereita&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">tarkastellaan&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">artikkelissa&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">myös tiedontuotannon muotona.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">Papereita lähestytään toimijaverkkoteoria</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">&nbsp;(</span><span class="SpellingError SCXW128585029 BCX0">Actor</span><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">&nbsp;Network&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW128585029 BCX0">Theory</span><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">) tuella</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">&nbsp;teksteinä,&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">jotka kertovat&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">päämäärätietoist</span></span><span class="TextRun SCXW128585029 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW128585029 BCX0">a, pitkäjänteisestä toiminnasta.&nbsp;</span></span></p> Laura Saarenmaa Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 50 71 10.23983/mv.107300 Kun tietoa mitataan euroissa: Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107301 <p><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI" xml:lang="FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">Sijoittajaviestintä on vahvasti säännelty organisaatioviestinnän alue, jossa informaatiolla on usein välittömiä taloudellisia seurauksia. Sääntelyllä pyritään edistämään erityisesti informaation saatavuutta, läpinäkyvyyttä ja tasapuolisuutta. Tässä artikkelissa tarkastellaan tulosjulkistustilaisuuksia, joissa p</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW126895850 BCX0">örssiyhtiöt</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">&nbsp;julkistavat osavuosituloksensa ja analyytikot esittävät kysymyksiä yritysjohdolle. T</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">avoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia tiedosta neuvottelemisen käytänteitä tulosjulkistustilaisuuksissa ilmenee, sekä pohtia, miten niiden kautta voidaan osaltaan tukea tai ehkäistä tasapuolisuuden vaatimuksen toteutumista. Tarkastelun</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">&nbsp;kohteena on rajankäynti&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">informaation ja tiedon, julkisen ja salatun sekä eksplisiittisen ja implisiittisen välillä.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">Aineistona on kuuden tulosjulkistustilaisuuden kysymys</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">&nbsp;–</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">&nbsp;vastaus-osiot. Niiden diskurssianalyyttinen tarkastelu tuo esiin tulosjulkistustilaisuudelle ominaisia salaamisen ja läpinäkyvyyden käytäntöjä, jotka liittyvät tilanteen julkiseen ja vuorovaikutteiseen luonteeseen vahvasti normitetussa ympäristössä. Siinä missä läpinäkyvyyden on nähty tuottavan uusia salaamisen käytäntöjä, tiukat salaamisen vaatimukset näyttävät puolestaan johtavan uusiin läpinäkyvyyden käytäntöihin, jotka mahdollistavat esimerkiksi keskeneräisen ja jäsentymättömän informaation esiin nostamisen.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI" xml:lang="FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">Analyysi tuo esiin</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0" data-ccp-charstyle="eop">, että</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI" xml:lang="FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">&nbsp;keskustelussa&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI" xml:lang="FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">rakentuvan tiedon läpinäkyvyys ja tasapuolisuus on osittaista ja näkökulmasidonnaista ja sitä kautta&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI" xml:lang="FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0">taloudellisen tiedon&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW126895850 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126895850 BCX0" data-ccp-charstyle="eop">mikropolitiikan tulosta.</span></span><span class="EOP SCXW126895850 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Heidi Hirsto Merja Koskela Kaisa Penttinen Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 72 94 10.23983/mv.107301 Sähköä ja alkemiaa: Tekoälydiskurssit Yleisradion verkkoartikkeleissa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107302 <p><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, millaisena ja miten tekoäly esitetään suomalaisessa julkisessa keskustelussa, ja ketkä&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">tekoä</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">lyst</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ä suurelle&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">yleis</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ö</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">lle</span><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">&nbsp;kertovat. Aineistona olemme käyttäneet Yleisradion verkkosivujen&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">tekoä</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ly</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ä käsitteleviä artikkeleja. Tulosten perusteella&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">tekoä</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">lyst</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ä pääsevät kertomaan useimmin talouden ja teollisuuden aloilla&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ty</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ö</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">skentelevät</span><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">&nbsp;miehet. Aineistossa esiintyneet tekoälytulevaisuuskuvaukset pitäytyvät pitkälti nykyisen länsikeskeisen kapitalistisen maailmankuvan sisällä. Toisin sanoen, ne eivät haastaneet tai ylittäneet vallitsevaa status&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">quoa</span><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">, vaan näkivät tulevaisuuden pikemminkin lineaarisena kehityksenä nykytilasta. Aiemman tutkimuksen perusteella yleinen käsitys tekoälyn luonteesta ja mahdollisuuksista muodostuu huomattavissa määrin sen perusteella, millaisena tekoäly kuvataan julkisessa keskustelussa. Täten tutkimuksemme peräänkuuluttaa moniäänisyyttä tekoälyn kaltaisesta moniulotteisesta ja kompleksisesta ilmi</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="SV-SE" xml:lang="SV-SE" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">ö</span></span><span class="TextRun SCXW78297661 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="SpellingError SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">stä</span><span class="NormalTextRun SCXW78297661 BCX0" data-ccp-parastyle="Brödtext A">&nbsp;käytävään julkiseen keskusteluun</span></span><span class="EOP SCXW78297661 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:140,&quot;335559740&quot;:276}">&nbsp;</span></p> Tomi Slotte Dufva Pekka Mertala Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 95 115 10.23983/mv.107302 Demoryhmästä pörssiyhtiöksi: Remedyn menestystarinan kehystys sanoma- ja pelilehdistössä 1997–2019 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107303 <p><span data-contrast="auto">Artikkeli tarkastelee&nbsp;Remedyn&nbsp;pelijulkaisujen käsittelyä sanoma- ja pelilehdissä vuosina 1997–2019. Analyysin kohteena ovat yhtiön&nbsp;</span><em><span data-contrast="auto">Death&nbsp;Rally</span></em><span data-contrast="auto">,&nbsp;</span><em><span data-contrast="auto">Max&nbsp;Payne</span></em><span data-contrast="auto">,</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span><em><span data-contrast="auto">Alan Wake</span></em><span data-contrast="auto">,&nbsp;</span><em><span data-contrast="auto">Quantum&nbsp;Break</span></em><span data-contrast="auto">&nbsp;ja&nbsp;</span><em><span data-contrast="auto">Control</span></em><span data-contrast="auto">&nbsp;-pelit. Käymme läpi, miten&nbsp;</span><span data-contrast="auto">lehtikirjoittelussa käytetyillä</span><span data-contrast="auto">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">mediakehyks</span><span data-contrast="auto">illä on rakennettu&nbsp;</span><span data-contrast="auto">Remedyn&nbsp;menestystarinaa osana suomalaisen peliteollisuuden kehitystä. Kiinnitämme huomiota näiden rakenteiden kulttuuriseen jatkumoon eli siihen, miten kyseiset mediakehykset ovat muuttuneet kolmen vuosikymmenen aikana. Tarkastelemme myös, miten</span><span data-contrast="auto">&nbsp;pelijournalismi määrittelee</span><span data-contrast="auto">&nbsp;menestyksen,&nbsp;</span><span data-contrast="auto">miten&nbsp;Remedyn&nbsp;yrityskuva on kehittynyt</span><span data-contrast="auto">&nbsp;</span><span data-contrast="auto">vuosien saatossa&nbsp;</span><span data-contrast="auto">ja miten peliteollisuutta verrataan muihin kulttuuriteollisuuden aloihin.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;</span></p> Tero Pasanen Jaakko Suominen Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 116 137 10.23983/mv.107303 Ilmastoviestintä ekologisena kommunikaationa: Ratkaisukeskeinen ilmastoviestinnän tutkimus ja yhteiskuntateoria https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107304 <p><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">Artikkelissa tarkastel</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">laan Niklas&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW206750223 BCX0">Luhmannin</span><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;tutkimusta</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;Ekologinen kommunikaatio näkökulmana ilmastoviestintään.</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;Ilmastoviestinnän tutkimuksen valtavirtaa määrittelee ratkaisukeskeisyys</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">sekä</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;yhteiskuntaa ja</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;viestintää muusta kuin ilmastonmuutoksen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">hillitsemisen</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;näkökulmasta&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">tarkastelevan tai&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">teoretisoivan&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">tutkimu</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ksen vähäisyys.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">Tutkimuksen virittyneisyys&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ilmastonmuutoksen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">hillitsemiseen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">on ymmärrettävää mutta&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">viestinnän tutkimuksen näkökulmasta</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;myös</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;ongelmallista. Ratkaisukeskeisessä</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;ilmastoviestinnän</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;tutkimuksessa v</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ie</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">stintä</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">pelkistyy&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ilmasto</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">nmuutoksen hillitsemisen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">välineeksi</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">.</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">Y</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">h</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">teiskunnalle ominainen</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;toimintalogiikka katoaa näkyvistä</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;tutkimuksen keskittyessä viestinnän merkitykseen</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ilmastomyönteisten kulutusvalintojen, äänestyspäätösten ja asennemuutosten mahdollistajana.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">M</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">odernin yhteiskunnan ekologista kommunikaatiokyvyttömyyttä</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;yhteiskuntateoreettisesti perustellen</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;korostava</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">Ekologinen</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;kommunikaatio</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">tekee näkyväksi&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">ilmastoviestinnän tutkimusta hallitsevia oletuksia viestinnästä, yhteiskunnasta ja muutoksen mahdollisuuksista.</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;Ekologisen kommunikaation näkökulmasta</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">tiedon, huolen, toiminnan, politiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen väliset katkokset eivät ole&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW206750223 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW206750223 BCX0">viestinnän keinoin ylitettäviä esteitä vaan modernille yhteiskunnalle ominaisia piirteitä.</span></span><span class="EOP SCXW206750223 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Ville Kumpu Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 138 157 10.23983/mv.107304 Arkipäivän digitaalinen turvallisuus Euroopan pohjoisilla alueilla: Tapaustutkimus Tunturi-Lapista https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107305 <p><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Digitalisaatio muuttaa&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">yksilöiden</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;ja yhteisöjen elämää Euroopan pohjoisilla alueilla</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;merkittävästi</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">, mutta</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;millaisiksi ihmiset&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">kokevat&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">muutokset</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">?</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0"> Millaisia mahdollisuuksia, </span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">t</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">oiveita</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">,&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">haasteita</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;ja&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">huolia</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">kehitykseen</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;liittyy?&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Artikkelissa tarkastellaan&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">digitalisaatiota ja&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">kyber</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">turvallisuutta</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;laajasta</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;inhimillisen turvallisuuden näkökulmasta. Tarkastelu perustuu</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Enontekiöllä marraskuussa 2018</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;pidetty</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">ihin työpajoihin</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">, joissa keskusteltiin digitalisaation vaikutuksista&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">arkipäivässä</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">.</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Koska</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">kyberturvallisuude</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">ssa</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">suojattaviksi kohteiksi</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;ovat vakiintumassa tieto ja yhteiskunnan kannalta kriittiseksi arvioitu infrastruktuuri tai toiminnot, artikkelissa käytetään digitaalisen turvallisuuden käsitettä</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">. S</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">uojaamisen koht</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">eina ovat tällöin&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">yksilö</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">t</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;ja yhteisö</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">t</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">digitalisoituvassa&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">arkipäivässään.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Ihmiset ovat myös</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;keskeisiä digitaalisen turvallisuuden tuottajia, joiden tulisi osallistua tavoiteltavien arvojen, näihin kohdistuvien uhkien&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">ja&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">turvatoimien määrittelyyn&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">sekä</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;näitä koskevaan päätöksentekoon.</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">Keskeinen johtopäätös työpajakeskusteluista on, että digitalisaatiota pitäisi ohjata suuntaan, jossa paikallisuus ja inhimilliset tarpeet ja rajoitteet&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">tulevat&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">paremmin</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">&nbsp;huomioiduiksi</span></span><span class="TextRun SCXW114155504 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW114155504 BCX0">.&nbsp;</span></span><span class="EOP SCXW114155504 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Mirva Salminen Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 158 180 10.23983/mv.107305 ”Yksinkertainen ehdotus” viestintätutkijoille https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107306 <p>Tiedon politiikat -teemanumeron klassikkoesittely teoksesta:<br>Arendt, Hannah. 1958/1998. <em>The Human Condition</em>. Chicago: Chicago University Press. <em>Vita Activa – Ihmisenä olemisen ehdot</em>. 2002. Tampere: Vastapaino.</p> Timo P. Kylmälä Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 181 191 Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 8: Mediavalistuksen esteet 1: hegemonia https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107307 <p>Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta. Veikko Pietilä. <em>Lehdistökirjoittelu ja mielipiteenmuodostus: tutkimus lehdistökirjoittelun vaikutuksista yleisön käsityksiin Yleisradion ohjelmapolitiikan oikeisto- tai vasemmistosuuntautuneisuudesta 1960-luvun loppuvuosina</em>. Tampere: Tampereen Yliopiston Tutkimuslaitos, 1972.</p> Tarmo Malmberg Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 192 204 Jeppe, korona ja liberaalin terveyskurin paradoksit https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107308 Anna-Maria Mäki-Kuutti Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 205 209 Verkkouutisten kommentit: Julkista osallistumista ja henkilökohtaisten päämäärien tavoittelua https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107309 Veera Kangaspunta Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 210 214 Pirstaloitumisen sijasta yhteisöllisiä tavoitteita tiedeviestintään https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107310 Kaisu Koivumäki Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 215 219 Kirjoittajat Media & viestintä 1/2021 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107311 A H Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1 English abstracts Media & viestintä 1/2021 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/107312 A H Copyright (c) 2021-03-29 2021-03-29 44 1