Media & viestintä https://journal.fi/mediaviestinta <p>Media &amp; viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media &amp; viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.</p> fi-FI toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) toimitussihteeri@mediaviestinta.fi (Auli Harju) su, 14 kesä 2020 16:57:25 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Mediatutkijan koronatunnustukset https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95672 Laura Ahva Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95672 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Vuosipäiväjournalismi historian tulkitsijana ja nykyisyyden muokkaajana: Kehysanalyyttinen tutkimus EU:n historiaa käsittelevistä vuosipäiväjutuista kolmessa suomalaisessa päivälehdessä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95673 <p><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Tässä artikkelissa analysoidaan, miten kolme suomalaista päivälehteä esittävät EU:n historiaa ja Suomen EU-historiaa.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Aihetta lähestytään&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">tärkeitä</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;merkkipäiv</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">iä</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">–</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Rooman sopimuksen solmiminen, Suomen EU-jäsenyys, Suomen Emu-jäsenyys</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0"> – </span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">käsittelevän</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;vuosipäiväjournalismin kautta.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Aineisto kattaa vuodet&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">1995–2019</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">. EU:ta koskevien vuosipäiväjuttujen kehysanalyysistä ja sisällönanalyysistä käy ilmi, että suomalaisilla sanomalehdillä, toimittajilla ja poliittisella eliitillä on vahvasti jaettu käsitys EU:n historiallisesta ja poliittisesta merkityksestä. </span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">EU nähdään menestystarinana,</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;eikä merkkejä konsensuksen murtumisesta näy edes 2000-luvulla kumuloituvien kriisien keskellä.</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0"> Määrällisessä kehysanalyysissä arvopainotus näkyy normaalisti journalismissa vähän esiintyvän moraalikehyksen yleisyytenä. Se myös vankistaa kuvaa vuosipäiväjournalismista erityisenä kerronnan lajinaan.</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Tutkittujen lehtien perusteella&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW180049444 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW180049444 BCX0">Euroopan integraatioon liittyvillä vuosipäivillä on vakiintunut asema suomalaisessa journalismissa. Aineistosta on kuitenkin havaittavissa kaksi erilaista juonnetta: Euroopan unionin historia esitetään harmonisena, kun taas vasta 1990-luvulta alkavaan Suomen EU-historiaan liittyy myös ristiriitoja ja poliittisia jännitteitä. Mitä kauempana tapahtumat ovat (maantieteellisesti, ajallisesti ja kulttuurisesti), sitä ristiriidattomampana ne sanomalehdessä esitetään.&nbsp;</span></span></p> Hannu-Pekka Ikäheimo, Olli Seuri Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95673 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Rajojen poetiikkaa ja politiikkaa: Taiteellinen aktivismi reaktiona "pakolaiskriisiin" https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95674 <p><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Käsitt</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">elemme artikkelissa suomalaisten&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">nykytaiteilijoide</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">n reaktio</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">i</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ta vuoden 2015 ”pakolaiskriisiin” taiteellisen aktivismin näkökulmasta.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">A</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">nalysoimme&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">kolmea teosta,</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;Lauri Ahtisen&nbsp;</span></span><em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Elias</span></span></em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">-sarjakuvaromaani</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">a</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;(2018), Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytelokuva</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">a</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span></span><em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">They</span><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Came</span><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;in&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Crowded</span><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Boats</span><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;and&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Trains</span></span></em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;(2017) ja&nbsp;</span><span class="SpellingError SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Riiko</span><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;Sakkisen näyttely</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ä</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span></span><em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Rajat kiinni</span></span></em><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;(2017). Tulkitsemme teoksia&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">poeettisena aktivismina</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">, jo</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ll</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">a taiteilijat pyrkivät vaikuttamaan yleisöön taiteen omien esteettis</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">i</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">n keino</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">in</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Tarkastele</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">mme teoksia&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">sen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">keskustelun viitekehyksessä</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">, jota on käyty&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">taiteen ja median&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ristiriitaisesta&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">roolista ”pakolaiskriisin” käsittelyssä</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">,&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">sekä osana keskustelua taiteellisesta aktivismista. Erittelemme taiteilijoiden käyttämän poeettisen aktivismin ominaispiirteitä ja osoitamme, että taiteella on erityinen rooli pakolaistilanteen kommentoinnissa.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">T</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">eoks</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">issa&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">kommentoi</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">daan</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;konkreettisia ja symbolisia rajoja monin tavoin.</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Keskeisenä tulkinnallisen</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">a käsitteenä käytämme rajatyötä</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">.&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">Teoksille yhteisinä&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">taiteellisen&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">vaikuttamisen keinoina esittelemme törmäyttämisen</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;ja&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">provokaation</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;sekä&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">tyylikeinoista</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;keskeis</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">immät eli&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ilmaisun vaih</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">televa</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">t&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">sävyt&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ja&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">erilaist</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">en</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;näkökulm</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">ien ottami</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">sen</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">.</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;Taideteosten lisäksi käytämme</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">analyysimme tukena&nbsp;</span></span><span class="TextRun SCXW168373619 BCX0" lang="FI-FI" xml:lang="FI-FI" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW168373619 BCX0" data-ccp-parastyle="Plain Text">taiteilijoiden puolistrukturoituja haastatteluja.</span></span><span class="EOP SCXW168373619 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}">&nbsp;</span></p> Kaisa Hiltunen, Tuija Saresma, Nina Sääskilahti Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95674 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Medioituminen ja inhimilliset käytännöt: ”Välittömyyden” ja ”välittyneisyyden” tuolle puolen https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95675 Mikko Lehtonen Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95675 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa 5: Kirjasodat ja julkisuuden rakennemuutos Suomessa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95676 <p>Suomalaisen mediatutkimuksen historiaa -sarjassa esitellään tekijänsä uran tai alan kehityksen kannalta merkille pantavia töitä. Tarkoitus on samalla herättää kiinnostusta kotimaisen tutkimuksen historiaan, jonka kokonaisesitys on edelleen laatimatta: Pekka Tarkka. <em>Paavo Rintalan saarna ja seurakunta: kirjallisuussosiologinen kuvaus Paavo Rintalan tuotannosta, suomalaisen kirjasodan rintamista ja kirjallisuuden asemasta kulttuurin murroksessa.</em> Helsinki: Otava, 1966.</p> Tarmo Malmberg Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95676 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Kytköksinen mediateknologia tarvitsee haastajakseen rohkeaa mielikuvitusta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95677 Minna Saariketo Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95677 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Suomalaista talouskeskustelua kolmella vuosikymmenellä https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95678 <p>Arvio teoksesta: Reunanen, Esa &amp; Väliverronen, Jari (2020). <em>Tupo ja media. Talous- ja työmarkkinapoliittisen&nbsp; julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä</em>. Tampere: Tampere University Press, 207 s.</p> Timo Harjuniemi Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95678 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Verkkokeskustelun historiaa yksissä kansissa https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95679 <p>Arvio teoksesta: Suominen, Jaakko; Saarikoski, Petri &amp; Vaahensalo, Elina (2019). <em>Digitaalisia kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan.</em> Helsinki: Gaudeamus, 323 s.</p> Eliisa Vainikka Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95679 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 Kirjoittajat Media & viestintä 2/2020 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95680 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95680 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300 English abstracts Media & viestintä 2/2020 https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95681 Copyright (c) https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/95681 su, 14 kesä 2020 00:00:00 +0300