[1]
Vikman, J. 2021. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto (toim.): Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 120. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020. Mirator. 21, (joulu 2021), 69–72.