(1)
Vikman, J. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta Ja Ville Vuolanto (toim.): Varhaiskristilliset Lapsuusevankeliumit. Suomen Eksegeettisen Seuran Julkaisuja 120. Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura 2020. mir 2021, 21, 69-72.