(1)
Välimäki, R. Numeron esipuhe. mir 2021, 21, 2-3.