Vikman, J. (2021). Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto (toim.): Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 120. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020. Mirator, 21, 69–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mirator/article/view/110923