VIKMAN, J. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto (toim.): Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 120. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020. Mirator, [S. l.], v. 21, p. 69–72, 2021. Disponível em: https://journal.fi/mirator/article/view/110923. Acesso em: 21 kesä. 2024.