Vikman, J. (2021) ” Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020”., Mirator, 21, ss. 69–72. Saatavissa: https://journal.fi/mirator/article/view/110923 (Viitattu: 28syyskuuta2023).