1.
Vikman J. Antti Marjanen, Ulla Tervahauta ja Ville Vuolanto (toim.): Varhaiskristilliset lapsuusevankeliumit. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 120. Helsinki: Suomen eksegeettinen seura 2020. mir [Internet]. 22. joulukuuta 2021 [viitattu 23. kesäkuuta 2024];21:69-72. Saatavissa: https://journal.fi/mirator/article/view/110923