1.
Välimäki R. Numeron esipuhe. mir [Internet]. 22. joulukuuta 2021 [viitattu 27. toukokuuta 2022];21:2-3. Saatavissa: https://journal.fi/mirator/article/view/113020