https://journal.fi/mirator/issue/feed Mirator 2023-06-21T08:39:33+03:00 Jenni Kuuliala Jenni.Kuuliala@tuni.fi Open Journal Systems <p>Mirator on monikielinen, keskiajantutkimukseen erikoistunut vertaisarvioitu verkkojulkaisu, jota julkaisee <a href="http://www.glossa.fi" target="_blank" rel="noopener">Keskiajantutkimuksen seura Glossa ry</a>.</p> https://journal.fi/mirator/article/view/121655 Licentia testandi – paavillinen lupa papeille testamentata omaisuuttaan 2022-11-01T14:04:21+02:00 Aino Liira Kirsi Salonen <p>Mitä tapahtuu henkilön omaisuudelle hänen kuolemansa jälkeen? Kenellä on oikeus perintöön ja millä ehdoin? Entä onko henkilöllä mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuka hänen omaisuutensa perii? Nämä kysymykset ovat relevantteja niin nykyään kuin keskiajallakin. Nykyisin perintöoikeuden määrittelee Suomen laki, mutta keskiajalla tilanne oli monimutkaisempi, sillä silloin piti Ruotsin lain lisäksi huomioida kirkon lain eli kanonisen oikeuden määräykset – erityisesti, jos vainaja kuului pappissäätyyn. Perintöongelmien ratkomiseksi paavit saattoivat myöntää pappissäätyyn kuuluneille erityisiä lupia testamentata omaisuuttaan (lat. <em>licentia testandi</em>). Tässä artikkelissa tarkastellaan aluksi papistoon kuuluneisiin henkilöihin liittyneitä keskiaikaisia perintökäytäntöjä kanonisen oikeuden valossa ja sitten Ruotsin valtakunnassa ja nykyisen Suomen alueella. Sen jälkeen esitellään eräs tähän asti tuntematon paavillinen asiakirja, joka tuo uutta tietoa Turun hiippakunnan papiston testamenttikäytännöistä. Lopuksi julkaistaan asiakirjan tekstieditio.</p> 2023-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirator https://journal.fi/mirator/article/view/130693 Lectio praecursoria: The Good Noblemen Who Conquered the Kingdom: Islam, Historiography, and Aristocratic Legitimation in Late-Medieval Portugal 2023-06-07T11:42:38+03:00 Tiago Queimada e Silva <p>This text consists of the 'lectio praecursoria' given at the defense of my doctoral dissertation "The Good Noblemen Who Conquered the Kingdom:&nbsp; Islam, Historiography, and Aristocratic Legitimation in Late-Medieval Portugal". This dissertation deals with aristocratic historiography and political legitimation in late-medieval Portugal (late thirteenth and fourteenth centuries). It offers a perspective into the historical imaginary of the late-medieval Portuguese aristocracy; an imaginary that underlay the argumentation of members of this social class in defence of their traditional rights and jurisdictions against political<br>centralisation. It examines how the medieval Portuguese aristocracy utilized memories of past interactions with Islam to justify its privileged social status and defend its traditional prerogatives at a time when this social group opposed the royalist policy of political centralization. This research is included into wider debates on the role of culture — in this case, historical culture — as a resource to justify, reinforce, reproduce, and transform an existing social order.</p> 2023-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirator https://journal.fi/mirator/article/view/125301 Fragments Re-Connected 2023-01-12T12:59:11+02:00 Jaakko Tahkokallio <p>The large fragment collections of the National Archives of Sweden and National Library of Finland share the same early modern history of recycling. Because of this, leaves from one medieval manuscript are often divided between these two collections. This article establishes a series of new inter-archival connections between fragments stemming from the same book. It focuses on missal fragments dated to the twelfth or early thirteenth century. In addition, it presents preliminary observations on how the recycling history helps us to contextualise the fragments preserved in Finland as historical evidence.</p> 2023-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirator https://journal.fi/mirator/article/view/131163 Julie Stone Peters. Law as Performance: Theatricality, Spectatorship, and the Making of Law in Ancient, Medieval, and Early Modern Europe Oxford: Oxford University Press, 2022 2023-06-20T11:14:01+03:00 Mia Korpiola <p> Book review</p> 2023-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirator https://journal.fi/mirator/article/view/131162 Jørgen Møller and Jonathan Stavnskær Doucette. The Catholic Church and European State Formation, AD 1000–1500 Oxford, New York: Oxford University Press, 2022 2023-06-20T10:51:50+03:00 Reima Välimäki <p>Book review</p> 2023-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Mirator