[1]
Stjernberg, T. 2016. Dvärgmus funnen på Åland 2015. Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 92, (joulu 2016).